< >

Archeologisch graafwerk

Wij zijn de afgelopen jaren veel betrokken geweest bij archeologisch onderzoek.
Daardoor zijn wij bekend met het graven van proefsleuven of een definitieve opgraving.